Det har fra og med 1.desember 2011 vært mulig å logge seg på nettet for å få oversikt over hvilke vaksiner som er registrert på deg og dine barn under 16 år.
Du kan finne mer informasjon om dette og logge deg på ved å trykke på en av disse linkene: www.helsenorge.no eller www.fhi.no/minevaksiner

Reisevaksiner:

For å finne ut hvilke vaksiner som er anbefalt kan det være god informasjon å hente her: vaksine.no

Reisevaksiner som vi til en hver tid har på legekontoret: Hepatitt A, hepatitt B, stivkrampe (tetanus), difteri, kikhoste (pertussis), og polio.
Andre vaksiner må bestilles.

Russ/ungdom 16-19år:

Vi vaksinerer mot smittsom hjernehinnebetennelse. Ring oss for å bestille vaksine og time for å få satt denne. Mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse og russ/ungdom finn du her.

Sesonginfluensa:

Risikogrupper som anbefales å vaksinere seg er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  • diabetus mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte-/karsykdom
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • betydelig fedme (BMI over 40)

For mer informasjon om sesonginfluensa gå til fhi.no

Pneumokokkvaksine ("lungebetennelsesvaksine"):

Hvem bør vaksineres?

Personer med risikofaktorer som:

 • Anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • B-cellesvikt
 • Benmargstransplantasjon
 • Hematologisk kreft (blodkreft)
 • HIV-infeksjon / AIDS
 • Cerebrospinalvæskelekkasje
 • Organtransplantasjon
 • Personer med cochleaimplantat
 • Alder > 65 år.

Individuell vurdering for personer med:

 • Kronisk leversjukdom
 • Primær eller medfødt immunsvikttilstand
 • Kreft
 • Kronisk nyresyke
 • Heimlause rusmisbrukarar
 • Iatrogen immunsuppresjon
 • Diabetes mellitus
 • Cøliaki
 • Nedsatt ventilasjonskapasitet
 • Kronisk lungesykdom
 • Kronisk hjartesykdom

For eldre anbefales ny vaksinasjon etter ca. 10 år. For personer som får vaksinen på grunn av andre medisinske tilstander vurderes behov for gjentatt vaksinasjon individuelt.
For mer informasjon gå til fhi.no