I perioden 24.10.-28.10. blir det redusert legedekning ved Midsund legekontor. Vi kan ta imot pasienter  for  øyeblikkelig hjelp.

Kontroller, attester og oppfølgingstimer tas som vanlig fom uke 44 (dvs  31. oktober og fremover).