Etter forespørsel av Molde kommune om å bidra i vaksinering mot COVID 19  overta vi for innbyggere på Midsund som

har fått andre COVID vaksine  4,5 måneder eller lengre siden 

tilbud om 3. dose COVID vaksine f.o.m. måndag 13.12.2021 alle virkedager frem mot 22.12.2021 (og så igjen etter nyåret)  mellom kl 11:30 - kl 12:00 ved Midsund legekontor.

Vaksinering er gratis.

Etter siste kommunale vaksinering 16.12.21 ved sykeheimen vil det ikke blir flere vaksineringa med innkalling ifølge smitteteamet. Det betyr at Kommunen ikke sender ut innkalling i fremtiden.

Alle som ønsker en tredje dose må bestille vaksinetime selv.

Desverre har vi ikke nok kapasitet å ta imot telefoniske bestillinger.

BESTILL derfor legetime via nettsiden til Midsund legekontor eller Helserespons app.

Start melding med COVID VAKSINE

Opplys om når du har fått siste COVID vaksine

Sendt henvendelse til senest kl 10:30.

Du få melding om time innen kl 11:00.

Møt presis på legekontoret til oppsatt time.

Vent i 20 minutt etter vaksinering på venterommet .

 

Gjerne gir oss tilbakemelding om hvordan tjenesten oppleves og om det er noe, vi kan forbedre.