For innbyggere på Midsund som har luftveissymptomer eller er nærkontakter til personer med bekreftet COVID 19 infeksjon starter vi tilbud om COVID testing alle virkedagermellom kl 12:45- kl 13:30 ved Midsund legekontor

BESTILL legetime via nettsiden til Midsund legekontor eller Helserespons app.

Start melding med COVID TEST

Opplys om du har

-symptomer (hoste/feber/tap av smaks- eller luktesans)

- er nærkontakt (gjerne fødselsdato til nærkontakt) til COVID pos. Testa person

- mistanke hvord u kan har smitta deg

Sendt henvendelse til snenest kl 11:30.

Du få melding om time innen kl 12:00.

Møt (helst med bil) presis foran legekontoret. Legen vil komme ut til deg, ta test og stille deg noen spørsmål.

Prøver blir som oftest analysert innen 24 timer og du kan se  resultatet på helsenorge.no. Dette forutsetter Bank ID.

Tilbud om lokal COVID testing drives i samarbeid med Molde kommunes smittevernteam med intensjon om å korte ned reisetid for alle, som av medisinske årsaker behøver COVID testing og å reduser reisebehov for de som potensiell kan være COVID smitta.

Gjerne gir oss tilbakemelding om hvordan tjenesten oppleves og om det er noe, vi kan forbedre.