Vi har ferieavvikling på kontoret i ukene 31-33 .

LiS 1 Lege Bror Vebjørn Steen og vikarlege Kristoffer Nørgaard vil være på kontoret. Bortsett fra at Sjømanns- og Petroleumlegeattester ikke kan tilbues, skal driften går som vanlig