Har du spørsmål om rettigheter som privatperson, selvstendig næringsdrivende eller arbeidsgiver i forbindelse med koronoviruset, vennligst se NAV sine sider før du tar kontakt med oss:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset