I forbindelse med koronavirussituasjonen har myndighetene (HELFO) fra og med 16.03.20 åpnet for mulighet for telefonkonsultasjon. Dette fører til at vi kan løse problemstillinger pr. telefon som tidligere har krevd fysisk oppmøte. I tillegg har vi mulighet for videokonsultasjon og e-konsultasjon (meldinger).