Sjømannsattest kr. 2.200,-
Drug test ved sjømannsattest kr. 220,-
Offshoreattest kr. 2.200,-
Sjømannsattest + offshoreattest kr. 3.200,-
Førerkortattest utvidet (NA0202) kr. 650,-
Førerkortattest over 75år kr. 495,-
Vanlig helseattest kr. 520,-
Asylsøkjar kr. 1.550,-
Fallskjermhoppere kr. 980,-
Travselskapet - legeerklæring ved fornying av køyrelisens kr. 980,-
Helbredserklæring idrettsfolk, 1.gangs undersøking kr. 270,-
Seinare undersøking idrettsfolk kr. 220,-
Sportsdykkar (skjema fra Norges Dykker-forbund) kr. 1050,-
Røykdykker kr. 1.550,-
Norges Motorsportforbund kr. 495,-
Skjema, antidoping Norge kr. 470,-
Los og loslærling (blankett 350) kr. 760,-
Helbredserklæring DNLF (formular I) kr. 495,-
Militæret - akutt sjukdom ved rep./HV øving kr. 450,-
Militæret - Helseattest utskrivingspliktige kr. 525,-
Militæret - Teneste i internasjonale styrker kr. 790,-
Misjonsselskapene - legeattest ved utreise/heimkomst kr. 810,-
Helbredserklæring Norges Røde Kors kr. 790,-
Helbredserklæring Norsk utviklingshjelp kr. 820,-
Studentutveksling kr. 660,-
Adopsjonsattest kr. 520,-
Legeerklæring til transportteneste for funksjonshemmede kr. 280,-
Aspiranter til politi- og lensmannsetaten kr. 790,-
Elevar til Politiskolen kr. 790,-
Legeerklæring ved søknad om vergemål kr. 510,-
Sivilforsvaret (skjema 17) kr. 440,-
Helbredsattest skoler/kurs helsevesenet kr. 510,-
Legeattest ved søknad spesialskole (skjema F218N vedl.5) kr. 825,-
Legeundersøkelse av barn og unge arbeidstakarar - arb.tilsynet  kr. 360,-
Transporttjeneste, TT-kort legeerklæring kr. 250,-
Parkeringstillatelse kr. 250,-
Skoleattest, fravær kr. 200,-