Midsund legekontor har lokaler ved Midsund helsesenter.  På helsesenteret holder også fysioterapeut, psykiatrisk sykepleier, helsesøster og jordmor til.

Legekontoret har to faste stillinger for leger og disse er organiserte innenfor fastlegeordningen. Vi har også LIS1 (tidligere turnuslege).

Vi benytter SystemX journalsystem.

Laboratoriet er utstyrt for vanlig blodprøvetaking og urinanalyse. Analyser som hemoglobin, WBC diff, blodsukker, HbA1C, mikroalbumin, senkningsreaksjon, CRP og INR blir gjort på kontoret, mens vi ellers benytter sykehuset sine avdelinger for klinisk biokjemi. Det er også utstyr for 24t BT måling, EKG, spirometri og tympanometri. På skiftestua utføres bl.a. mindre kirurgiske inngrep, sårbehandling og øyreskylling.
Laboratoriet er bemannet alle dager.