Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Koronavaksinering

23. desember 2020

Koronavaksinering

er under felles planlegging for hele Molde Kommune og vil annonseres, så snart vaksinedistribusjon kan terminfestes. Oppdaterte opplysninger vil publiseres fortløpende på Kommunens hjemmeside. Du blir linket dit ved  å klikke på overskrift

Influensavaksinering 2020

9. november 2020

Årets influensavaksinering er  godt i gang og er 2- delt i år.

Frem til 01.12.2020 foregår det vaksinering av risikogrupper og årets målgrupper .

Heretter kan alle ringe for vaksinering.

Siste oppdatering:

Siste utsendelse med influensavaksine fra FHI til Molde kommune vil skje 09.12.2020. Heretter vil vaksiner distributeres til legekontorene for pasienter tilknyttet kontoret. Vi regner med at disse vaksiner ankommer Midsund legekontor  11.desember 2020 og oppstart vaksinering 14.12.2020. Også disse vaksiner er forbehold risikogruppen.

For pasienter utenom risikogruppen kan vi f.o.m 01.12.2020

  • skrive resept på influensavaksine og bestille dette som alle andre legemiddler via apotek og settes etter timeavtale på legekontor ( det påløper vanlig egenandel) eller
  • pasienter kan henvende seg direkte til apotek og få satt vaksine med farmaseut (apotek har egne priser).

 

Hva koster vaksinering?

For pasienter i årets målgruppe

I år har regjering gitt støtte til influensavaksinering.

Vaksinering på fastlegekontoret koster 50 kr i egenandel og 80 kroner for vaksine.

Har du frikort, så dekker den også egenandelen (kr 50) for vaksinering og de, som omfattes av "årets målgruppe", skal ikke betale for vaksine.

Pasienter som ikke omfattes av "årets målgruppe"

må selv betale for vaksine og vaksinering.

 

VIKTIG

For å kunne overholde smittevernhensyn, ber vi alle som ønsker vaksinering å henvende seg telefonisk eller via SMS og bestille seg time. Møt presis!

Koronasjekk

18. mars 2020

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg:

https://koronasjekk.no

Koronavirus, sykemelding

18. mars 2020

Har du spørsmål om rettigheter som privatperson, selvstendig næringsdrivende eller arbeidsgiver i forbindelse med koronoviruset, vennligst se NAV sine sider før du tar kontakt med oss:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Koronavirus

18. mars 2020

Før dere tar kontakt med oss for informasjon om koronavirus, anbefaler vi at du sjekker ut hjemmesiden til Molde kommune. Mye god informasjon å finner der:

https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/

Det er også mye informasjon å finne på folkehelseinstituttet sine hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Koronavirus

18. mars 2020

Vi har sett oss nødt til å låse døren fra venterommet inn til ekspedisjonen for å hindre utilsiktet smitte av koronavirus. Ber om forståelse for dette.

Koronavirus

18. mars 2020

I forbindelse med koronavirussituasjonen ber vi om at absolutt alle pasienter som ønsker vurdering av luftveissymptomer ringer oss for å avtale hvordan vi skal planlegge videre oppfølging. Det vil si at vi ikke ønsker at denne pasientgruppen tar direkte kontakt med oss. Dette for å unngå unødig smitte av andre pasienter og ansatte.

Koronavirus

18. mars 2020

I forbindelse med koronavirussituasjonen har myndighetene (HELFO) fra og med 16.03.20 åpnet for mulighet for telefonkonsultasjon. Dette fører til at vi kan løse problemstillinger pr. telefon som tidligere har krevd fysisk oppmøte. I tillegg har vi mulighet for videokonsultasjon og e-konsultasjon (meldinger).