Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Koronasjekk

18. mars 2020

Sjekk hvilke råd og tiltak som gjelder for deg:

https://koronasjekk.no

Koronavirus, sykemelding

18. mars 2020

Har du spørsmål om rettigheter som privatperson, selvstendig næringsdrivende eller arbeidsgiver i forbindelse med koronoviruset, vennligst se NAV sine sider før du tar kontakt med oss:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset

Koronavirus

18. mars 2020

Før dere tar kontakt med oss for informasjon om koronavirus, anbefaler vi at du sjekker ut hjemmesiden til Molde kommune. Mye god informasjon å finner der:

https://www.molde.kommune.no/koronaviruset/

Det er også mye informasjon å finne på folkehelseinstituttet sine hjemmesider:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Koronavirus

18. mars 2020

Vi har sett oss nødt til å låse døren fra venterommet inn til ekspedisjonen for å hindre utilsiktet smitte av koronavirus. Ber om forståelse for dette.

Koronavirus

18. mars 2020

I forbindelse med koronavirussituasjonen ber vi om at absolutt alle pasienter som ønsker vurdering av luftveissymptomer ringer oss for å avtale hvordan vi skal planlegge videre oppfølging. Det vil si at vi ikke ønsker at denne pasientgruppen tar direkte kontakt med oss. Dette for å unngå unødig smitte av andre pasienter og ansatte.

Koronavirus

18. mars 2020

I forbindelse med koronavirussituasjonen har myndighetene (HELFO) fra og med 16.03.20 åpnet for mulighet for telefonkonsultasjon. Dette fører til at vi kan løse problemstillinger pr. telefon som tidligere har krevd fysisk oppmøte. I tillegg har vi mulighet for videokonsultasjon og e-konsultasjon (meldinger).